Computerrum

Dette rum er som regel fyldt med medlemmer der spiller mange forskellige spil.

Man har mulighed for at spille allerede installerede spil fra klubbens side (+12 år spil) som hovedregel.

Både drenge og piger spiller dagligt og der er altid en voksen "flyver" tilstede. I PC rummet er der pt. 10 computere, men 3 nye er på vej, så flere kan spille sammen.