Fakta om klubben

Vi ønsker at Fritidsklubben Bølgen skal være et rart sted at være og en klub:

 • Som børn og forældre kan være trygge ved
 • Som er en del af børnene og de unges netværk her og nu
 • Hvor værdier som tolerance, respekt og ansvarlighed er de bærende elementer
 • Hvor børnene inden for trygge rammer har mulighed for at stifte bekendtskab med nye aktiviteter/håndværk og dygtiggøre sig

320 børn og unge mellem 10-15 år.

Klubbladet indeholder oplysninger om klubbens aktiviteter og en månedsplan.

I kan tilmelde jer vores SMS-service på telefon 41869598. I vil derefter modtage SMS'er om vore aktiviteter, ture mm. Husk barnets fulde navn.

Medlemmerne skal selv dække halvdelen af alle udgifter til madkort, materialer, ture, kolonier osv.

Klubben har et kontosystem, hvor I kan indbetale et beløb enten kontant eller på MobilePay nr. 427343. 100 kr. er den gængse indbetaling.

Husk ved brug af MobilePay at skrive barnets navn og hvad beløbet skal dække.

Klubben tilbyder:

 • Sund eftermiddagsmad
 • Spiseaftener med fælles indkøb og madlavning
 • Boldspil og lege
 • Klatretårn
 • Vandsport med speedbåd og kajakker fra Langebro
 • Skaterrampe
 • Med mere

Klubben tilbyder:

 • Kreative værksteder, hvor vi bl.a. arbejder med glas, metal, sølv, beton découpage
 • 2 bålpladser, hvor vi tilbereder fantastisk bålmad
 • 2 computerrum med spil målrettet de enkelte aldersgrupper

Klubben tilbyder:

 • Ture til Multiparken, svømmehal, skøjtehal
 • Skiture
 • Kanoture
 • LAN-, film-, shelter- og tøseovernatninger
 • Sommerkoloni
 • Skikoloni for hele familien i uge 7

Tilmelding til ture sker i klubben.

Klubben tilbyder:

 • Film, musik og musikproduktion i vores eget studie og dans
 • Flere årlige kreative projekter. Selvom aktiviteterne er mangfoldige er de ikke et mål i sig selv. Vi ser dem som et middel til at skabe relationer til det enkelte barn, og barn og barn imellem.

Vi ønsker også at klubben er et sted, hvor det i en travl hverdag, også for børnene, er legitimt at vælge såvel fra som til.

Klubben er et ukontrolleret kommunalt fritidstilbud. Vi kontrollerer derfor ikke om jeres barn er kommet eller gået.

Selvfølgelig passer vi på jeres børn, når de er i klubben. Men vi registrerer ikke fremmøde eller tjekker jeres børns færden.

Det er ikke tilladt for 3. klasserne at spise slik, chips, drikke sodavand m.m. i klubtiden.

Vi har en madordning i caféen på Bølgen. Her kan købes klippekort til eftermiddagsmad (100 kr. for 20 klip).

Caféen har åben hver dag mellem kl. 14.00-15.30, hvor vi serverer hjemmebagte boller, spaghetti/kødsovs, suppe o.lign.