Historie

Bølgen i Hellebæk/Ålsgårde er et kulturelt aktivitetscenter, som blev indviet i januar 1996.

Grundlaget for beslutningen om at etablere Bølgen var, at befolkningstallet i Hellebæk/Ålsgårde var øget kraftigt i begyndelsen af 90’erne, og der konstateredes en absolut mangel på tilbud, specielt til områdets børn og unge, som ofte var alene i dagtimerne på grund af forældrenes begrænsede muligheder for at få arbejde i lokalområdet. 

Heri ligger også en erkendelse af at området er et af de eneste med stigende befolkningstal men samtidig mangler området de faciliteter der kendetegner en rigtig by:

  • Ordentligt indkøbscenter
  • Lokalt bibliotek 

Bølgens arbejde har været præget af et unikt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, lokalt manifesteret i henholdsvis Kulturhuset Bølgen og Bølgens Fritidsklub.

Bølgen består af 2 afdelinger: Hjertekamre der er gensidigt afhængige. Dette samarbejde er aldrig formelt beskrevet, men er opstået hen af vejen. En af udfordringerne ved samarbejdet er at både klub og center har kerneopgaver det forventes vi løser. Derudover er der en række opgaver der ligger i det "Fælles 3". Opgaverne i det ”Fælles 3.” er særligt følsomme overfor ændringer af strukturel, økonomisk eller organisatorisk art i henholdsvis KIB og DS. Disse to dele af huset samarbejder omkring betjeningen af områdets børn og unge på følgende måde:

Gennem sin tilstedeværelse i lokalområdet har “Bølgen” med sine mange relevante tilbud skabt alternativer til at hænge på hjørnerne, begå hærværk osv. I stedet giver stedet børnene og de unge mulighed for en fritid med indhold og kulturelle værdier. Vi kan i dag konstatere, at såvel brugere, de handlende, forældre og andre borgere i området udtrykker tilfredshed og glæde ved huset 

Der er et stort behov, blandt de voksne og specielt seniorerne i området, for et samlingspunkt for kulturelle og sociale aktiviteter i og udenfor husets fysiske rammer. Bølgen opfattes i dag af områdets borgere, som en vigtig del af områdets identitet. 

Det er lykkedes os at få foredrag, koncerter, film, familiefester, rejser, børnedisco, mm. i gang, ligesom Bølgen er et yndet mødested for grundejerforeninger, mødregrupper, pensionistgrupper osv. Denne brede vifte af tilbud har været medvirkende til at gøre Bølgen kendt og populær ikke kun i lokalområdet, men i hele kommunen. Vi vil blive ved med at knytte forbindelser til og mellem foreninger, interessegrupper, institutioner og enkeltpersoner i området.

Bølgen er beliggende på området Jämtlandsvej 1 i et hus, som blev bygget til formålet i 1995. Fritidsklubben har desuden senere erhvervet den tidligere socialforvaltning på Jämtlandsvej 4, som i dag rummer den del, der kaldes Baljen. En udvidelse af Bølgen med et egentligt bibliotek, har været planlagt siden åbningen, men er endnu ikke blevet bevilget af Helsingør Byråd.