Fakta om klubben

Nye børn har base og garderobe på Baljen, men kan selvfølgelig færdes på begge afdelinger.

Vi ønsker at Fritidsklubben Bølgen skal være et rart sted at være og en klub:

  • Som børn og forældre kan være trygge ved
  • Som er en del af børnene og de unges netværk her og nu
  • Hvor værdier som tolerance, respekt og ansvarlighed er de bærende elementer
  • Hvor børnene inden for trygge rammer har mulighed for at stifte bekendtskab med nye aktiviteter/håndværk og dygtiggøre sig