Takster 2023

Egenbetaling for ophold i dagtilbud, SFO og fritidsklub (SFO2) fra 1.1.2023.

Klub koster 415 kr. i 2023.
Beløb er angivet pr. måned og er gældende 1. januar - 31. juli 2023.

Beløb fra 1. august 2023. En plads i klub (SFO2), koster 670 kr. pr. måned.

Byrådet har besluttet, at klubberne fra 1. august 2023 skal reguleres af Folkeskoleloven.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Ovenstående priser gælder kun, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Regler for søskende tilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Regler for søskendetilskud gælder ikke for klub.

Vedrørende lukkedage henvises til Helsingør Kommunes hjemmeside.